aan het laden...

OP ZOEK NAAR EEN TIENERCOACH?

Vergeet alle redenen waarom het niet zou lukken en geloof in die ene reden waarom het wel lukt....

Werkwijze en Algemene Voorwaarden.

U kunt uw tiener en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een mailtje.

Bellen kan altijd.  Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt,spreek dan gerust een boodschap in. Via het mailadres kunt u eveneens contact opnemen.
Verwijzing door uw huisarts of school kan, maar is niet noodzakelijk. Een coach wordt niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.
 Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. 
 We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw tiener plaatsvindt.
  Vooral bij de bijlessen kan uw tiener prima alleen komen.
 Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.
 De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert in uw situatie. Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.
 U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw tiener.
 Aan het eind van de maand stuur ik een factuur naar uw mail adres. U wordt verzocht deze binnen 2 weken te voldoen.
 U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw tiener zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteun ik u en uw tiener in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden. Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
 Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.
 Wanneer een coaching/begeleiding of andere afspraak onverhoopt niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgemeld.